Architektúra
so zeleným charakterom

Projekt Green Corner nesie rukopis renomovaného štúdia R.A.U. / QArtAll ateliér, ktoré sa zaoberá architektúrou, urbanizmom a dizajnom. Autori projektu, architekti Martin Bumbál a Damian Vizár, dali projektu originálny zelený charakter, ktorý stelesňuje najmä zazelenené fasády, zelená strecha a zelený park vo vlastnom vnútrobloku. Green Corner tiež zaujme nevšedným kontrastom medzi komornou atmosférou rezidenčnej zástavby a čulou atmosférou Račianskej ulice, ktorá sa stáva pulzujúcim mestským bulvárom.

„Zeleň, zelené fasády, zazelenené strechy sa stali významným výrazovým, ale aj funkčným prostriedkom, ktorý určuje konečný výraz budovy.“
Ing. arch. Martin Bumbál
Ing. arch. Damian Vizár